ΕΛ EN
KOL.03.20.0/394 1/Φ
Στύλος 1 φωτος αλουμινίου για εξωτερικό χώρο, IP43. Διατίθεται σε 2 φωτο και 3 φωτο.
Διαστάσεις (1φωτο): 20cm * H 2.00- 3.00 m
Τύπος λαμπτήρα: Ε27 1*60W
Διαστάσεις (2φωτο): 92cm * H 2.00- 3.00 m
Τύπος λαμπτήρα: Ε27 2*60W
Διαστάσεις (3φωτο): 92cm * H 2.00- 3.00 m
Τύπος λαμπτήρα: Ε27 3*60W

© 2021 All Rights Reserved